Gedragscode Stichting Cine Inclusief

Met deze gedragscode leggen we vast hoe we met elkaar en met alle mensen met wie we werken omgaan. Hiermee beogen we duidelijk te maken hoe we met iedereen die meewerkt of met wie we samenwerken aan onze producties omgaan. Onze uitgangspunten zijn gebaseerd op wederzijds respect, integriteit en professionaliteit.

Respect

We gaan eerlijk en beleefd met elkaar om. We werken professioneel, respectvol en op gelijkwaardige basis samen, ongeacht onze positie. We zijn loyaal aan eenmaal genomen besluiten.

Ongewenste omgangsvormen

We onthouden ons van elke vorm van ongewenste omgang met de mensen met wie wij werken. Onder ongewenste omgangsvormen valt elke vorm van gedrag waarbij de persoonlijke integriteit van de ander wordt aangetast.

Vertrouwelijkheid

We maken geen informatie/gegevens bekend zonder toestemming. We stellen geen gegevens of informatie aan derden ter beschikking. We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van alle mensen met wie we werken.

Gedragsregels

Respect

 • we laten de ander in zijn waarde, ook al zijn we het niet met die persoon eens
 • we zeggen het als iemand iets goed doet
 • we luisteren goed naar wat anderen te zeggen hebben
 • we respecteren de eigenheid en diversiteit van iedereen
 • we praten mét elkaar en niet óver elkaar
 • we stellen ons kwetsbaar op
 • we staan open voor kritiek

Integriteit

 • we doen wat we beloven en komen gemaakte afspraken na
 • we willen kunnen uitleggen wat we doen en waarom we het doen
 • we gaan vertrouwelijk met alle informatie om
 • we respecteren de grenzen van elkaar (privacy) en bewaken onze eigen grenzen (assertiviteit)

Professionaliteit

 • we lossen problemen zo snel mogelijk op, zoeken voortdurend naar nieuwe oplossingen en durven initiatieven te nemen.
 • we kunnen op onze professionaliteit worden aangesproken
 • elke opdracht wordt professioneel behandeld
 • we toetsten/evalueren regelmatig procedures, afspraken en werkwijzen
 • we staan ervoor open nieuwe dingen te leren